“Emotional Intelligence is the strongest driver of leadership and personal excellence”

Daniel Goleman

Aanpak

Wij geloven in de kracht van EQ

Emotionele Intelligentie (EQ) is de beste voorspeller van persoonlijk en professioneel succes; 80% van ons succes wordt erdoor bepaald. Mensen bij wie het denken continue overheerst of mensen bij wie juist de emoties steeds de boventoon voeren, lopen vroeg of laat aan tegen verstoorde relaties met anderen en zijn daarmee ook minder succesvol, privé en in hun werk.

EQ kan je ontwikkelen

Ons IQ ligt redelijk vast en is in hoge mate erfelijk. Ons EQ echter is geen statisch aangeboren talent, maar een flexibele set aan vaardigheden die ieder individu zich kan aanleren en dus verder kan ontwikkelen. De fysieke oorsprong van ons EQ ligt in de communicatie tussen ons rationele brein (de neocortex) en ons emotionele brein (het lymbisch systeem). Emotioneel intelligente mensen zijn in staat evenwichtig te balanceren tussen hun cognitieve en affectieve vaardigheden.

Wij versterken jouw EQ en leiderschap

Onze aanpak is erop gericht om jouw EQ te versterken en daarmee de effectiviteit van je leiderschap. Wij bieden je krachtige tools om de benodigde vaardigheden aan te leren en die bewust toe te passen in de praktijk, ook op lange termijn. Zodat je persoonlijk en professioneel succesvol blijft en je doelen kunt bereiken.
Daarbij kijken we steeds naar drie elementen van EQ en leiderschap:

Bewustzijn (Self & Social)
Het vermogen om emoties en gedrag in jezelf en in anderen te herkennen en te begrijpen.

Management (Self & Social)
Dit bewustzijn kunnen gebruiken om je eigen gedrag te managen en om de kwaliteit van je relaties te verbeteren.

Impact & Contribution
Je gedrag blijvend kunnen richten in lijn met je waarden en doelen. In staat zijn bewuste keuzes te maken en zinvolle acties te ondernemen om succesvol je doelen te bereiken.
Wezenlijk impact maken en maximaal van waarde zijn. Elke dag weer; voor jezelf, je team en je organisatie.

Self Social

Tools

Verschillende perspectieven

Jouw vragen, knelpunten en doelstellingen vormen de uitgangspunten bij onze begeleiding. Afhankelijk van wat nodig is om je EQ en je leiderschap te versterken, bekijken we situaties vanuit verschillende perspectieven; oplossingsgericht, transactioneel analytisch, systemisch, secured based leadership en Theory U.

Specifieke tools

Daarnaast zijn we gecertificeerd om een aantal specifieke tools in te zetten. Dat doen we wanneer jij of jouw situatie daarom vraagt.

Leadership Development met het Talentenspel

“Het Talentenspel heeft mij inzicht gegeven in ‘what makes me tick’. Dat kwam zeer concreet naar voren, in een gestructureerde en samenhangende vorm. Een zeer nuttig instrument. Betekenisvol en effectief, vanuit een verrassende invalshoek!”
​In een intensief traject onderzoek je je eigen waarden, motivaties en drijfveren en krijg je inzicht in wat voor jou echt belangrijk is. Je ontdekt je twaalf talenten en hoe je die gericht en met meer plezier kunt inzetten. Zo maak je weer je eigen, wezenlijke keuzes in je leven, loopbaan en bij koersveranderingen. Je persoonlijke en professionele ontwikkeling krijgen een enorme boost.

Team Development met Lumina Spark

“Een geweldig instrument; we hebben nu gereedschap om situaties beter te herkennen, eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen, om beter voorbereid te zijn. Dat brengt rust, vertrouwen, en ongetwijfeld veel meer effectiviteit in het werk.”
Aan de hand van nauwkeurig gepersonaliseerde profielschetsen worden de persoonlijke voorkeuren van alle teamleden en hoe deze zich onderling verhouden in beeld gebracht. Je krijgt inzicht in je eigen en elkaars sterktes en zwaktes en in welk effect jouw gedrag op anderen heeft. Door beter te begrijpen hoe het profiel van je collega’s in elkaar zit, verbetert de samenwerking. Je leert je gedrag af te stemmen op je collega’s om zo het gewenste effect te krijgen. En je leert feedback te geven in een gemeenschappelijke taal om elkaar te helpen groeien. Rollen en verantwoordelijkheden worden verdeeld op basis van kwaliteiten en competenties. Samen bepalen jullie gemeenschappelijke doelen en werken er met de juiste focus allemaal naar toe.
Dat levert een goed lopend team op. Waar de energie gaat naar resultaten en plezier in plaats van naar frustraties. En waar de teamleden beter presteren omdat ze met de juiste dingen bezig zijn.

Leadership Development met Nature Trails

“In vergelijking met alle managementtrainingen van de afgelopen 40 jaar heeft deze trail de grootste impact gehad!” 
​
In samenwerking met de Foundation for Natural Leadership organiseren wij Wilderness Leadership Trails, leiderschapsprogramma’s door de Afrikaanse bush of de Europese bergen. Een traject van vier maanden, met als hoogtepunt een week in de wildernis. Een onvergetelijke ervaring vol inspiratie en inzichten. Een boost in je persoonlijk leiderschap, met de natuur als krachtige spiegel. Lees meer.

Zakelijke Mediation, Procesbegeleiding en Intervisie

“Door de onafhankelijke en professionele begeleiding hebben we binnen een aantal gesprekken een bevredigende oplossing bereikt.”

Zakelijke mediation:
Conflicten tussen aandeelhouders of leden van een maatschap; fricties tussen medewerkers als gevolg van gebrekkige samenwerking.
Als ervaren MfN-registermediator helpen wij om zakelijke geschillen op te lossen. Onafhankelijk en resultaatgericht, door middel van een gestructureerd onderhandelingsproces met een zo kort mogelijke doorlooptijd. Met de focus op belangen en de toekomst in plaats van op (juridische) standpunten en het verleden.

Procesbegeleiding:
Begeleiding van maatschappen en directieteams tijdens hei-sessies of bij het voeren van complexe besluitvormingsprocessen. Deskundig, onafhankelijk en professioneel.

Intervisie:
Het uitwisselen van ideeën, ervaringen en inzichten met andere succesvolle vakgenoten, die voor dezelfde uitdagingen staan. Binnen of juist buiten je eigen organisatie. In een sfeer van strikte vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid, onder deskundige begeleiding.
Je bouwt bovendien een waardevol netwerk op om ook in de toekomst mee te blijven sparren.